Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Inspektor danych osobowych

Kompetencje inspektora ochrony danych w zakresie działalności administracyjnej z wyjątkiem sprawowania przez Sąd wymiaru sprawiedliwości:
1. informowanie administratora oraz pracowników, którzy przetwarzają dane osobowe, o spoczywających na nich obowiązkach związanych z ochroną danych osobowych;
2. monitorowanie przestrzegania w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym we Wrocławiu przepisów o ochronie danych osobowych, w tym podział obowiązków, działania zwiększające świadomość, szkolenia personelu uczestniczącego w operacjach przetwarzania;
3. doradzanie i rekomendowanie określonych działań administratorowi w zakresie ochrony danych osobowych;
4. zbieranie informacji w celu identyfikacji procesów przetwarzania;
5. analiza i sprawdzanie zgodności przetwarzania z przepisami o ochronie danych osobowych;
6. udzielanie na żądanie zaleceń co do oceny skutków dla ochrony danych oraz monitorowanie jej wykonania;
7. współpraca z organem nadzorczym;
8. pełnienie funkcji punktu kontaktowego dla organu nadzorczego w kwestiach związanych z przetwarzaniem, w tym z uprzednimi konsultacjami, oraz w stosownych przypadkach prowadzenie konsultacji we wszelkich innych sprawach;
9. współpraca z innymi komórkami organizacyjnymi Sądu w sprawach dotyczących ochrony danych osobowych w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym we Wrocławiu.

 

Podstawa prawna:
- art. 37 ust. 1lit. a, art. 38, art. 39 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Zakładka MENU BIP: Akty prawne/Akty unijne/RODO).