Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Pytania prawne

Sąd ma możliwość wystąpienia z pytaniem prawnym do Trybunału Konstytucyjnego (w skrócie TK) na podstawie art. 193 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej oraz do Naczelnego Sądu Administracyjnego (w skrócie NSA) o wydanie uchwały na podstawie art. 269 § 1 ustawy – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi.

Poniżej przedstawiono linki, które kierują do treści postanowień Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu oraz do treści wyroków Trybunału Konstytucyjnego

 

Pytanie do NSA o uchwałę w sprawie I SA/Wr  749/19

Dziedzina: podatek od nieruchomości; służebność przesyłu

 

Pytanie prawne do TK w sprawie I SA/Wr 1184/11 (sygnatura sprawy przed Trybunałem P 24/12)

Dziedzina: podatek akcyzowy; wyroby energetyczne

 

Pytanie prawne do TK w sprawie IV SA/Wr 373/09 (sygnatura sprawy przed Trybunałem P 19/10

Dziedzina: przyznanie uprawnień kombatanckich; ograniczenie w czasie składania wniosku

 

Pytanie prawne do TK w sprawie II SA/Wr 588/07 (sygnatura sprawy przed Trybunałem P 46/08)

Dziedzina: procedura legalizacji samowoli budowlanej