Przejdź do treści strony

Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu

Biuletyn Informacji Publicznej

Statystyki podstron

Rok 2020
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
1829716512185503300000000
Rok 2019
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
153401755612497118711314415158128711252212766141141460818189
Rok 2018
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
157491482418602160801490514391148101890215230149651559914693
Rok 2017
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
189411497217361151741484115332142391440914883150441461815497
Rok 2016
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
146771846914352136401346712402120011451513087143782211320312
Rok 2015
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
127391029813284124241142710165113931382413173135901273513166
Rok 2014
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
1211812822122691039710310882398201444821166192571689321988
Rok 2013
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
00000613206229039457914182697826
 1. Kontakt
  Wyświetleń: 222897
 2. Rejestr zmian stron
  Wyświetleń: 77236
 3. Przetargi
  Wyświetleń: 61512
 4. Zatrudnienie
  Wyświetleń: 49107
 5. Sędziowie
  Wyświetleń: 37465
 6. Organizacja jednostki
  Wyświetleń: 24282
 7. Baza orzeczeń NSA
  Wyświetleń: 24019
 8. Opłaty sądowe - Wpis
  Wyświetleń: 23439
 9. Wydział Informacji Sądowej
  Wyświetleń: 22787
 10. Skargi i wnioski związane z działalnością Sądu
  Wyświetleń: 21642
 11. Wydziały orzecznicze
  Wyświetleń: 21248
 12. Konkurs na stanowisko asystenta sędziego ogłoszony w dniu 14 listopada 2017 r.
  Wyświetleń: 20470
 13. Opłaty sądowe - Opłata kancelaryjna
  Wyświetleń: 18997
 14. Zatrudnienie - dokumenty do pobrania
  Wyświetleń: 18715
 15. Bieżące
  Wyświetleń: 18419
 16. Przyjmowanie spraw
  Wyświetleń: 15952
 17. Wyniki
  Wyświetleń: 14477
 18. Regulamin wewnętrznego urzędowania WSA
  Wyświetleń: 14166
 19. Opłata skarbowa
  Wyświetleń: 14069
 20. Konkurs na stanowisko referenta-stażysty
  Wyświetleń: 13698
 21. Formularze
  Wyświetleń: 13347
 22. Informacja roczna o działalności Sądu
  Wyświetleń: 13275
 23. Wyniki wyszukiwania
  Wyświetleń: 12802
 24. Repertoria, zbiory, księgi pomocnicze
  Wyświetleń: 12203
 25. Prawo pomocy
  Wyświetleń: 11956
 26. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi
  Wyświetleń: 11686
 27. Zbędne i zużyte składniki majątku
  Wyświetleń: 11503
 28. Kolejność załatwiania spraw
  Wyświetleń: 11501
 29. Pytania prejudycjalne
  Wyświetleń: 11412
 30. Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
  Wyświetleń: 11230
 31. Archiwa
  Wyświetleń: 10881
 32. Zwolnienie od kosztów sądowych
  Wyświetleń: 10668
 33. Majątek
  Wyświetleń: 10407
 34. Przepisy wprowadzające ustawę
  Wyświetleń: 10342
 35. Rozporzadzenie w sprawie utworzenia WSA
  Wyświetleń: 10310
 36. Wyciąg z Konstytucji RP
  Wyświetleń: 10051
 37. Prawo o ustroju sądów administracyjnych
  Wyświetleń: 9961
 38. Protokoły Komisji Skrutacyjnych
  Wyświetleń: 9744
 39. Mapa biuletynu
  Wyświetleń: 9694
 40. Statystyki podstron
  Wyświetleń: 9427
 41. Pobierz programy
  Wyświetleń: 9408
 42. Jak przeglądać BIP
  Wyświetleń: 9114
 43. Redaktorzy biuletynu
  Wyświetleń: 9001
 44. Referendarze
  Wyświetleń: 8888
 45. Konkurs na stanowisko asystenta sędziego (na zastępstwo) ogłoszony w dniu 30 lipca 2018 r.
  Wyświetleń: 7893
 46. Pomoc prawna
  Wyświetleń: 7673
 47. Sądy, Trybunały i Urzędy
  Wyświetleń: 7358
 48. Informacja o przysługujących środkach prawnych
  Wyświetleń: 7239
 49. Oświadczenia o stanie majątkowym sędziów, asesorów i referendarzy za rok 2016
  Wyświetleń: 7186
 50. Ponowne wykorzystywanie informacji publicznej
  Wyświetleń: 6938
 51. Oświadczenia o stanie majątkowym sędziów, asesorów i referendarzy za rok 2017
  Wyświetleń: 6881
 52. Ponowne wykorzystywanie informacji publicznej - wstęp
  Wyświetleń: 5507
 53. Konkurs na stanowisko asystenta sędziego (na zastępstwo) ogłoszony w dniu 22 września 2017 r.
  Wyświetleń: 5264
 54. Wyszukiwarka zaawansowana
  Wyświetleń: 4582
 55. Konkurs na stanowisko referenta-stażysty ogłoszony w dniu 17 marca 2017 r.
  Wyświetleń: 4417
 56. Praktyki - dokumenty do pobrania
  Wyświetleń: 4115
 57. Oświadczenia o stanie majątkowym sędziów, asesorów i referendarzy za rok 2018
  Wyświetleń: 3757
 58. Warunki ponownego wykorzystywania informacji publicznej
  Wyświetleń: 3686
 59. Czynniki brane pod uwagę przy obliczaniu opłat za nietypowe wnioski o ponowne wykorzystywanie informacji publicznej
  Wyświetleń: 3417
 60. test
  Wyświetleń: 3270
 61. Wkrótce na wokandzie
  Wyświetleń: 2617
 62. Konkurs na stanowisko referenta-stażysty ogłoszony w dniu 3 lipca 2018 r.
  Wyświetleń: 2163
 63. RODO
  Wyświetleń: 2154
 64. Konkurs na stanowisko asystenta sędziego ogłoszony w dniu 9 maja 2018 r.
  Wyświetleń: 2147
 65. OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE
  Wyświetleń: 2131
 66. Sprawy rozpoznane
  Wyświetleń: 2042
 67. Pytania do TSUE
  Wyświetleń: 2036
 68. Plan zamówień
  Wyświetleń: 1879
 69. Zarządzenie Nr 31-2017 w sprawie ustalenia godzin urzędowania WSA we Wrocławiu i godzin przyjmowania interesantów w dniu 16 czerwca 2017 r.
  Wyświetleń: 1852
 70. Konkurs na stanowisko asystenta sędziego ogłoszony w dniu 19 października 2018 r.
  Wyświetleń: 1670
 71. Konkurs na stanowisko asystenta sędziego (na zastępstwo) ogłoszony w dniu 30 listopada 2018 r.
  Wyświetleń: 1632
 72. Konkurs na stanowisko asystenta sędziego ogłoszony w dniu 26 sierpnia 2019 r.
  Wyświetleń: 1429
 73. Udział mediów w rozprawie
  Wyświetleń: 1408
 74. Komunikat specjalny
  Wyświetleń: 1379
 75. Konferencje i wizyty
  Wyświetleń: 1338
 76. Konkurs na stanowisko asystenta sędziego ogłoszony w dniu 11 grudnia 2019 r.
  Wyświetleń: 1275
 77. Zarządzenie Nr 28-2017 w sprawie ustalenia godzin urzędowania WSA we Wrocławiu i godzin przyjmowania interesantów w dniu 14 kwietnia 2017 r.
  Wyświetleń: 1257
 78. Zarządzenie Nr 46-2017 w sprawie dodatkowych dni wolnych od pracy w WSA we Wrocławiu w 2017 r.
  Wyświetleń: 1242
 79. Zarządzenie Nr 44-2017 w sprawie ustalenia godzin urzędowania WSA we Wrocławiu i godzin przyjmowania interesantów w dniu 31 października 2017 r.
  Wyświetleń: 1152
 80. Konkurs na stanowisko asystenta sędziego ogłoszony w dniu 11 października 2019 r.
  Wyświetleń: 1142
 81. Zarządzenie Nr 64-2016 w sprawie dodatkowych dni wolnych od pracy w WSA we Wrocławiu w 2017 r.
  Wyświetleń: 1088
 82. Zarządzenie Nr 9-2018 w sprawie ustalenia godzin urzędowania WSA we Wrocławiu i godzin przyjmowania interesantów w dniu 30 marca 2018 r.
  Wyświetleń: 1080
 83. Informatyzacja postępowania sądowoadministracyjnego
  Wyświetleń: 1076
 84. Oświadczenia o stanie majątkowym sędziów, asesorów i referendarzy za rok 2019
  Wyświetleń: 906
 85. Konkurs na stanowisko referenta-stażysty ogłoszony w dniu 22 listopada 2019 r.
  Wyświetleń: 856
 86. Zarządzenie Nr 59-2018 w sprawie ustalenia godzin urzędowania WSA we Wrocławiu i godzin przyjmowania interesantów w dniach 24 i 31 grudnia 2018 r.
  Wyświetleń: 762
 87. Zarządzenie Nr 37-2018 w sprawie ustalenia godzin urzędowania WSA we Wrocławiu i godzin przyjmowania interesantów w dniach 8 i 9 sierpnia 2018 r
  Wyświetleń: 648
 88. Komunikat NSA w sprawie stosowania od 25.05.2018 r. przepisów UE o ochronie danych osobowych (RODO)
  Wyświetleń: 607
 89. Zarządzenie Nr 34-2018 w sprawie ustalenia godzin urzędowania WSA we Wrocławiu w dniach 1, 2 i 3 sierpnia 2018 r.
  Wyświetleń: 607
 90. Sprawozdanie finansowe za rok 2018
  Wyświetleń: 604
 91. Zarządzenie Nr 46-2018 w sprawie ustalenia godzin urzędowania WSA we Wrocławiu i godzin przyjmowania interesantów w dniu 31 października 2018 r.
  Wyświetleń: 601
 92. Elektroniczna skrzynka podawcza
  Wyświetleń: 523
 93. Zarządzenie Nr 7-2019 w sprawie ustalenia godzin urzędowania WSA we Wrocławiu i godzin przyjmowania interesantów w dniu 19 kwietnia 2019 r.
  Wyświetleń: 371
 94. Zarządzenie Nr 13-2019 w sprawie ustalenia godzin urzędowania Biura Podawczego w WSA we Wrocławiu
  Wyświetleń: 341
 95. Zarządzenie Nr 10-2019 w sprawie ustalenia godzin urzędowania WSA we Wrocławiu i godzin przyjmowania interesantów w dniu 2 maja 2019 r.
  Wyświetleń: 327
 96. Zarządzenie Nr 32-2019 w sprawie ustalenia godzin urzędowania WSA we Wrocławiu i godzin przyjmowania interesantów w dniu 26 czerwca 2019 r.
  Wyświetleń: 322
 97. Zarządzenie Nr 61-2019 w sprawie ustalenia godzin urzędowania WSA we Wrocławiu i godzin przyjmowania interesantów w dniu 31 października 2019 r.
  Wyświetleń: 294
 98. Lista kanałów RSS
  Wyświetleń: 261
 99. Zarządzenie Nr 21/2019 w sprawie ustalenia godzin urzędowania Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu i godzin przyjmowania interesantów w dniu 12 czerwca 2019 r.
  Wyświetleń: 237
 100. Zarządzenie Nr 41-2019 w sprawie ustalenia godzin urzędowania WSA we Wrocławiu i godzin przyjmowania interesantów w dniu 29 lipca 2019 r.
  Wyświetleń: 227
 101. Zarządzenie Nr 60-2019 w sprawie dodatkowego dnia wolnego od pracy w WSA we Wrocławiu w 2019 r.
  Wyświetleń: 225
 102. Zarządzenie Nr 49-2019 w sprawie ustalenia godzin urzędowania WSA we Wrocławiu i godzin przyjmowania interesantów w dniu 29 sierpnia 2019 r.
  Wyświetleń: 186
Metryczka
 • wytworzono:
  19-06-2013
  przez: Administrator Strony
 • opublikowano:
  19-06-2013 11:29
  przez: Administrator Strony
 • podmiot udostępniający:
  Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu
  odwiedzin: 9427
Dane adresowe:

Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu
50-126 Wrocław
ul. Św. Mikołaja 78-79

Dane kontaktowe:

fax: +48 71 3160256
e-mail: informacja@wroclaw.wsa.gov.pl